Simarmata

Secara singkat diurut ma jolo mulai sian Pinompar ni si Raja Batak. Omputta Si Raja Batak maranakhon dua baoa, ima : Guru Tateabulan Raja Isumbaon Guru Tateabulan maranakhon 5 baoa dohot sada boru, ima: Siraja Biak-Biak Sariburaja Limbong Mulana Sagala […]

Haromunthe

Naimbaton adalah nama seorang ibu istri pertama Tuan Sorimangaraja. Disebut Naiambaton karena anaknya bernama Siambaton yang disebut juga sebagai Tuan Sorba Dijulu atau Suli Raja. Menurut cerita Ibu Naimbaton inilah yang berpesan kepada anaknya Siambaton agar keturunannya bersatu. “Sisada lulu […]